Privacy Policy

A’muse Weddings & More

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

A’muse: wedding planning hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacybeleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen A’muse: wedding planning en jou, als (potentiële) klant. 

 1. Wie ben ik?

A’muse: wedding planning, met vestigingsadres Vroenhofstraat 34/1, 2100 Deurne en met ondernemingsnummer BE 0761.456.334 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Vroenhofstraat 34/1, 2100 Deurne
 • Per e-mail: hello@a-muse.be 
 • Per telefoon: 0476423199

 

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

Meer specifiek gaat het om volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Allergieën

 

 1. Voorwaarden

In de volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat A’muse: wedding planning het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. 

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die A’muse: wedding planning organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege A’muse: wedding planning, een nieuwsbrief ontvangen, enz. (mits wij kunnen uitgaan van jouw interesse hierin, eventueel op basis van expliciete toestemming).

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening of het doel waarvoor zij bewaard werden. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

A’muse: wedding planning is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. A’muse: wedding planning doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden? 

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van A’muse: wedding planning. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal externe leveranciers in het kader van het verstrekken van onze diensten. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met A’muse: wedding planning. Dit kan schriftelijk per e-mail (hello@a-muse.be). Binnen een termijn van 14 dagen word je per kerende gecontacteerd. 

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermings-autoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

 1. Wijzigingen

A’muse: wedding planning behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacybeleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

Wij kunnen deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

Deze verklaring is van toepassing vanaf 13/10/2021.

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.